Perfil del visitant

Expodidàctica aplega als professionals de tots els sectors de l'ensenyament.

 • Dept. tècnics Institucions públiques i privades
 • Directius gestors de centres educatius
 • Investigadors en tecnologies educatives
 • Mestres d'educació infantil (0-5 anys)
 • Mestres d'educació primària
 • Professorat d'educació secundària obligatòria
 • Professorat de batxillerat
 • Professorat de cicles formatius
 • Professorat d'universitat
 • Professorat d'educació especial
 • Professors especialitzats
 • Psicopedagogs / Orientadors i assessors
 • Educadors socials
 • Educadors de lleure
 • Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA)
 • Associacions culturals i educatives
 • Estudiants