22 març 2012

Expodidáctica mostra a Barcelona les novetats en recursos i tecnologies per a l'educació

Inhibidors per a anul·lar la cobertura a les aules o pupitres multitàctils, els nous gadgets de la classe

Bén utilitzades, les noves tecnologies faciliten la docència, la motivació i la participació dels estudiants en les activitats, l'adquisició de competències bàsiques i la innovació educativa. Aquest és el diagnòstic dels experts, que també opinen que poc es podrà avançar si no es forma i s'implica abans al professorat en l'ús de les TIC i en la seva aplicació a l'ensenyament. A la fira Expodidàctica, que se celebra fins demà divendres, 23 de març, a més de fomentar el debat i l'intercanvi d'experiències entre docents amb més d'un centenar d'activitats, es poden veure i provar les últimes novetats en recursos i tecnologies per a l'educació, com pupitres multitàctils, taules interactives, controladors d'assistència a través de captura facial o, fins i tot, un inhibidor de cobertura perquè els estudiants no es distreguin amb el mòbil durant les classes.

El treball dels professors es complica: no només han de dominar les matèries a explicar, sinó també les denominades TAC (Tecnologies d'Aprenentatge i Coneixement), unes eines que obren un nou món per a l'ensenyament.
No obstant això, el fàcil i immediat accés a Internet també pot suposar una distracció per a l'estudiant. Així, molts centres no estan preparats per evitar que els alumnes es distreguin amb Facebook o Youtube, el que pot suposar un risc per al bon funcionament de les classes. D'aquí la necessitat d'eines que ajudin a gestionar i fomentar la participació, la interacció i col·laboració dels estudiants.

En aquest sentit, una de les novetats que es presenten aquest any a Expodidàctica és un programa que permet als professors controlar, des d'una sola pantalla, tot el que estan fent els alumnes amb els seus ordinadors, assegurant-se que dediquen el seu temps a completar la tasca que se'ls demana. El sistema permet monitoritzar la pantalla de cada alumne, tancar aplicacions, controlar remotament els equips evitant distraccions tals com aplicacions o llocs web no desitjats. La seva intuïtiva manera de funcionament permet que qualsevol docent, sigui quin sigui el seu nivell informàtic, tingui la capacitat d'oferir la classe amb la mateixa fluïdesa i naturalitat amb que ho faria si no estigués treballant amb suport tècnic.

Silenci en les aules!

Una altra de les novetats que es presenten a Expodidàctica és un sistema que proporciona al docent el control de la cobertura de telèfon mòbil. Només clicant un botó, es poden evitar interrupcions a causa dels seus sons.
A Expodidàctica també es poden veure les pissarres digitals interactives (PDI), això és, pantalles que permeten projectar imatges, dades i textos, a través d'una connexió a Internet o d'un videoprojector, escriure sobre la seva superfície amb marcadors o llapis digitals i interactuar de forma tàctil amb els continguts. Sovint, quan s'equipa un aula amb gadgets tecnològics, fa falta un aparell que centralitzi la supervisió de tota la tècnica. Expodidàctica mostra fins i tot un controlador sense fil multimèdia que centralitza el funcionament de tots els equips de l'aula digital i sistemes d'àudio i video.

El mobiliari de l'escola també s'adapta a les noves tecnologies. Es presenten taquilles per custodiar i recarregar els portàtils dels alumnes o pupitres amb ordinador. Una curiosa barreja entre PDI i pupitre és una taula d'aprenentatge circular, multitàctil i multiusuario pensada perquè professors i alumnes (en grups de fins a 8 persones) treballin qualsevol assignatura de forma lúdica i interactiva.

Precisament, la tecnologia proporciona nous canals de comunicació i entorns virtuals de treball col·laboratiu com intranets o sistemes cloud computing per tal que estudiants i professors puguin crear, treballar i compartir documents, organitzar grups d'usuaris i gaudir de noves aplicacions educatives com poden ser els exercicis amb autocorrecció, sistemes d'adquisició de dades o accés a webs específiques i comunitats virtuals.

Continguts digitals
I si canvien els suports, també ho fan els continguts, que passen a ser digitals. Existeixen, per exemple, continguts específics per a l'explicació de determinades matèries sobre PDI. La imatge en 3D ajuda a entendre la química o la biologia o Google Earth pot ser una excel·lent eina per aprendre geografia.

El saló mostra com la tecnologia està envaint les aules i com aquest canvi ¿per a alguns revolució¿ implica que docents i alumnes han d'aprendre una nova forma d'aprendre. Entre les activitats del saló existeix, fins i tot, un taller per a saber utilitzar l'IPAD com a eina d'ensenyament col·laborativa.

Barcelona, 22 març de 2012

Imatges disponibles aquí

Marta Juvell
93 233 20 89
mjuvell@firabcn.es

Es pot descarregar el DOSSIER AMB LES NOVETATS DELS EXPOSITORS al web del saló.