expositors

L'opinió de 900 educadors sobre la realitat escolar

 


Es van presentar les conclusions d'una enquesta realitzada a més de 900 docents de Catalunya. La iniciativa va sorgir com a resposta a la creixent preocupació dels ciutadans per l'alt índex de fracàs escolar.

 

el saló

Immersió a l'empresa

A la Fira Internacional d'Empreses Simulades es van poder conèixer les aplicacions del programa Sefed que, reproduint situacions reals, permet formar als alumnes en l'àmbit de la gestió i administració d'empreses.

el saló