Fitxa tècnica

Denominació
Expodidàctica. Saló dels Recursos i les Tecnologies per a l'Educació

Caràcter
Professional

Sectors representats

  • Tecnologies de la informació i la comunicació
  • Llibres
  • Equipaments i materials
  • Serveis i activitats per a centres escolars / educació en el lleure
  • Recursos i formació. Formació Continuada, a distància i "on line"
  • Museus

Organitza
Fira de Barcelona